آشنایی اولیه با حوزه منابع انسانی درERP  مایکروسافت داینامیکس – بخش 1

در مقاله آشنایی اولیه با حوزه منابع انسانی درERP مایکروسافت داینامیکس – بخش 1 به صورت مختصر به موارد ذیل در ERP مایکروسافت داینامیکس اشاره خواهد شد و در مقالات مرتبط بعدی به سایر موارد این حوزه با جزئیات بیشتری خواهیم پرداخت:

  • انواع واحد های سازمانی
  • انواع شغل ها

آشنایی اولیه با حوزه منابع انسانی درERP  مایکروسافت داینامیکس – بخش 1

سازمان یا Department :

دپارتمان ها ، شغل ها و موقعیت های شغلی اجزاء سازمانی هستند که در ماجول Human Resource در ERP مایکروسافت داینامیکس تعریف میشوند.

مثالهایی از دپارتمانها در شرکت :

دپارتمان ها:

دپارتمان یک واحد عملیاتی است که حوزه عملکردی یک سازمان را نشان میدهد. یک دپارتمان مسئول حوزه خاصی از سازمان مانند فروش یا حسابداری است که میتوانید از دیتای دپارتمانها برای گزارش دهی در زمینه های عملکردی استفاده کنید. دپارتمانها ممکن است مسئولیت سود و زیان داشته باشند یا شامل گروهی از مراکز هزینه باشد.

آشنایی اولیه با حوزه منابع انسانی درERP  مایکروسافت داینامیکس – بخش 1

شغل  یا Job ها:

مجموعه ای از وظایف و مسئولیت ها هستند. موقعیت یک نمونه خاص از یک شغل است. حوزه های مسئولیت، وظایف شغلی، مهارت ها، اطلاعات تحصیلی، گواهی هایی که برای یک شغل تعریف میشوند نیز به طور خودکار با یک شغل و موقعیت مرتبط هستند .

 عملکرد شغلی یا Job Function:

یک عملکرد شغلی دسته های عملکردی سطح بالا را توصیف میکند و وظایف سطح بالا را به هم مرتبط میکند.آنها برای جمع آوری مهارت ها و  آموزش های مورد نیاز مفید هستند.

میتوانید از عملکرد شغلی همراه با انواع شغل برای فیلتر کردن طرح های جبرانی برای مشاغل خاص استفاده کنید.

 انواع شغل ها:

  • تمام وقت و پاره وقت
  • حقوق و دستمزد ساعتی

حوزه های مسئولیت:

از حوزه های مسئولیت برای نشان دادن نقش های کاری فرآیندها و محصولاتی که یک کارمند در موقعیتی برای آن شغل مسئول است استفاده میشود. مانند: حوزه مسئولیت یک حسابدارکه  گزارشگری مالی است.

موقعیت ها یا Position :

موقعیت ها عنصر مهمی از سطح پایین سلسله مراتب یک سازمان هستند. به عنوان مثال: موقعیت مدیر فروش (شرق) تنها یکی از موقعیت های مرتبط به شغل مدیر فروش است.

 مدت زمان موقعیت:

هر موقعیت(جایگاه شغلی)دارای مدت زمان است. مانند موقعیت های تابستانی.

برخی از موقعیت ها ممکن است تاریخ انقضاء نداشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید