دارایی ثابت در Dynamics ERP در این بخش به معرفی یکی از ماژول های Microsoft Dynamics ERP به نام دارایی ثابت خواهیم پرداخت. دارایی ثابت به دارایی هایی گفته میشود که انتظار می رود در مدت زمان بیشتر از یک سال مورد استفاده قرار بگیرند و جریانات نقدی…

ERP چیست ؟ مقدمه : این سوال متداولی هست که این روزها بسیار پرسیده میشود ، راه کارهای پیاده سازی ، استقرار ، برآورد قیمت و انتخاب ERP چیست؟ در این مقاله ما به لحاظ مفهومی به سوال ERP چیست ، پاسخ میدهیم و به عنوان نمونه یک…