• توسط فائزه صادقی دولتخانه
  • / 18 آوریل, 2023
  • / مقالات

آشنایی اولیه با حوزه منابع انسانی درERP مایکروسافت داینامیکس – بخش 3

 

پیرو مقاله های قبلی که در مورد آشنایی اولیه با حوزه منابع انسانی درERP مایکروسافت داینامیکس – بخش 3 میپردازیم و در مقالات مرتبط بعدی به سایر موارد حوزه منابع انسانی درERP مایکروسافت داینامیکس با جزئیات بیشتری خواهیم پرداخت.

ایجاد شغل:

قبل از اینکه بتوانید یک شغل ایجاد کنید، باید اطلاعات مرجعی را  که برای مشاغل استفاده میشود تنظیم کنید. تنیظم تاریخ در جزئیات شغل لازم الذکر است.

عناوین شغلی: قبل از ایجاد مشاغل، باید عناوین آن را تنظیم کنید.

حوزه های مسئولیت: حوزه های مسئولیت عبارتند از نقش های کاری، فرآیندها و اقداماتی که یک کارمند انجام می دهد.

وظایف شغلی: وظایف شغلی وظایف اساسی هستند که یک کارمند موظف است آن را انجام دهد.

 .To enter a new job task, click Human resources > Setup > Organization > Job tasks

یادداشت: در حوزه های مسئولیت یا وظایف شغلی، می توانید به صورت اختیاری یادداشت بگذارید.

فرم قالب های شغلی: برای ایجاد الگوهای شغلی میتوانید از فرم Job templates   استفاده کنید. می توانید اطلاعاتی در مورد الزامات شایستگی،  وظایف کاری،  عمومی وارد کنید.

صفحه فهرست موقعیت ها: از صفحه لیست موقعیت ها برای وارد کردن و حفظ موقعیت ها استفاده میکنند.

 .Click Human resources > Common > Organization > Positions > Positions

 

آشنایی اولیه با حوزه منابع انسانی

 از دکمه های موجود در Action Pane برای کار با موقعیت انتخاب شده استفاده کنید:

برای استخدام یک کارمند جدید برای موقعیتی که تکمیل نشده، روی استخدام در گروه پرسنل،ّ Action Pane را کلیک کنید.

برای انتقال یک کارمند به یک موقعیت جدید،  باید گروه اقدامات پرسنل را از Action Pane انتخاب کنید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید