• توسط فائزه صادقی دولتخانه
  • / 15 آوریل, 2023
  • / مقالات

 آشنایی اولیه با حوزه منابع انسانی درERP  مایکروسافت داینامیکس – بخش 2

پیرو مقاله قبلی بصورت  مختصر به ادامه آشنایی اولیه با حوزه منابع انسانی در ERP مایکروسافت داینامیکس – بخش 2 میپردازیم و در مقالات مرتبط بعدی به سایر موارد حوزه منابع انسانی درERP مایکروسافت داینامیکس با جزئیات بیشتری خواهیم پرداخت.

 تکالیف کارمندی یا Worker Assingments :

میتوان یک کارمند را به یک یا چند جایگاه شغلی اختصاص داد.  اما تنها یک کارمند میتواند بطور همزمان به یک جایگاه شغلی منصوب شود.

گزارش روابط  یا  Reporting Relationship :

شما میتوانید یک کارمند را به جایگاهی  اختصاص دهید که گزارش کارخود  را به کارمند دیگری ارسال میکند  که  باعث ایجاد  یک رابطه گزارش دهی بین کارمندان دو جایگاه شغلی مختلف میشود.

آشنایی اولیه با حوزه منابع انسانی درERP مایکروسافت داینامیکس – بخش 2

راه اندازی سازمان یا Set Up Organaization:

 سازمان شما مستلزم ایجاد دپارتمان ها و مشاغلی است  برای موقعیت هایی   که به آنها اختصاص داده میشود.

  • انواع مهارت ها ( Skill tyoes )
  • مدل های رتبه بندی (Rating Models)
  • بخش ها (Departments)
  • گواهینامه ها( Certificates)
  • تست ها (Tests)
  • دسته بندی رشته های تحصیلی (Education Discipline Category)

ایجاد انواع مهارت ها یا types  Skills:

برای ایجاد انواع مهارت ها مسیر زیر را دنبال کنید:

آشنایی اولیه با حوزه منابع انسانی درERP مایکروسافت داینامیکس – بخش 2

 مدل های رتبه بندی Rating Models :

بصورت اختیاری میتوانید مهارت ها را رتبه بندی برای نشان دادن به مهارت شغلی تنظیم کنید.

برای ایجاد یک مدل رتبه بندی مسیر زیر را دنبال کنید:

 

آشنایی اولیه با حوزه منابع انسانی درERP مایکروسافت داینامیکس – بخش 2

 

فرم بخش ها یا Departments :

برای ایجاد واحدهای عملیاتی که نشان دهنده فرآیندها یا عملکردهای تجاری هستند از فرم بخش ها استفاده کنید.

برای وارد کردن بخش ها مسیر زیر را دنبال کنید:

میتوانید از دکمه های موجود در فرم بخش ها برای مشاهده اطلاعات بیشتر استفاده کنید.

 

آشنایی اولیه با حوزه منابع انسانی درERP مایکروسافت داینامیکس – بخش 2

 

گواهی ها یا Certificates:

دراین بخش فهرستی از انواع گواهینامه هایی که مشاغل میتوانند به آن نیاز داشته باشند و کارمندان کسب کنند نگهداری می کنید.

برای وارد کردن گواهی مسیر زیر را دنبال کنید:

آشنایی اولیه با حوزه منابع انسانی درERP مایکروسافت داینامیکس – بخش 2

تست ها یا (Tests):

برای وارد کردن تست ها مسیر زیر را دنبال کنید:

آشنایی اولیه با حوزه منابع انسانی درERP مایکروسافت داینامیکس – بخش 2

دسته بندی رشته های تحصیلی (Education Discipline Category):

برای وارد کردن دسته بندی رشته های تحصیلی مسیر زیر را دنبال کنید:

آشنایی اولیه با حوزه منابع انسانی درERP مایکروسافت داینامیکس – بخش 2

 

دیدگاهتان را بنویسید