در این مقاله قصد داریم به تعریف مختصری در رابطه با دارایی های مشهود یا Tangible Assetsدر سیستم های مالی بپردازیم.

دارایی های مشهود یا Tangible Assets در سیستم های مالی حسابداری، به دارایی هایی اشاره دارد که در سیستم حسابداری شرکت یا سازمان به صورت مشخص در دسترس هستند و از مجموعه دارایی های ثابت هستند.

دارایی های مشهود به دو دسته دارایی های جاری و دارایی های ثابت تقسیم می شوند.

در زیر به توضیح هر یک از این دسته ها پرداخته می شود:

1. دارایی های جاری

این دارایی ها شامل هر چیزی است که به سرعت به پول تبدیل شود و در عرض یک سال به پایان برسد. به عنوان مثال، دارایی های جاری شامل پول نقد، حساب های بانکی، موجودی کالا و مواد اولیه، دریافتنی ها و سایر اموال جاری مانند سهام، برگه های چک و مهلت های پرداخت می باشد.

این دارایی ها به عنوان منابعی برای پرداخت بدهی های جاری شرکت و همچنین برای تأمین نیازهای روزانه شرکت مورد استفاده قرار می گیرند.

2. دارایی های ثابت

این دسته از دارایی ها شامل دارایی هایی است که برای مدت بیشتر از یک سال در دسترس هستند. این دارایی ها به عنوان سرمایه ای برای شرکت مورد استفاده قرار می گیرند و شامل دارایی های ثابت نظیر ساختمان، زمین، دستگاه ها، تجهیزات، وسایل نقلیه و سایر دارایی هایی است که برای تولید و ارائه کالا یا خدمات به مشتریان استفاده می شوند.

در کل، دارایی های مشهود در سیستم های مالی حسابداری، مهمترین دارایی هایی هستند که شرکت به آنها دسترسی دارد و به عنوان منبعی برای تأمین نیازهای روزانه وآینده شرکت مورد استفاده قرار می گیرند. این دارایی ها می توانند به صورت جاری یا ثابت باشند و ارزش آنها در زمان تغییر کند. در سیستم حسابداری، دارایی های مشهود برای شناسایی و کنترل موجودی و ارزش شرکت بسیار مهم هستند و مدیران مالی و حسابداران باید به طور مستمر این دارایی ها را مانیتورینگ کرده و به روز رسانی کنند.

 

مقاله ی دارایی های نامشهود یا Intangible Assets در Microsoft Dynamis AX را هم مطالعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید