• توسط صبا جعفری
  • / 29 اکتبر, 2023
  • / مقالات

مفاهیم مدیریت حمل و نقل

مفاهیم مدیریت حمل و نقل در ماجول Transportation management به سه دسته تقسیم می شوند که شامل موارد زیر است:

  • Planning
  • Execution
  • Freight rating

Planning

یکی از مفاهیم حمل و نقل است که شامل موارد زیر است:

مفاهیم مدیریت حمل و نقل

Define که شامل منبع بارها، مقصد، هاب ها، تجهیزات و نوع بار می شود.

تمام برنامه ریزی های حمل و نقل ما شامل تقاضا می شود مانند سفارش فروش، سفارش خرید و یا سفارش انتقال کالا

Workbench برای نگه داشتن تمامی سفارش ها طراحی شده است و شما به راحتی می توانید وروئی و خروجی بارهای خود را مدیریت کنید.

Execution

 شامل بخش های زیر است که در Dynamics AX   قابل اجرا میباشد.

مفاهیم مدیریت حمل و نقل

پس از ایجاد بار، آن را Rate  یا رتبه بندی میکنیم، رتبه بندی هزینه و روش ها یا حالت های بار را تعیین میکند.

سپس ما میتوانیم بار خود را مسیریابی کنیم .برای رسیدن بار به مقصد ، و در نهایت می توانیم سفارش را تایید کنیم.

همچنین می توانید بصورت اختیاری از appointment scheduling  و freight reconciliation  استفاده کنید، ویژگی هایی که شامل مراحل اضافی برای تایید کردن هزینه های حمل و نقل است.

Freight rating

اخرین مفهوم  است که بخش های زیر را شامل میشود.

مفاهیم مدیریت حمل و نقل

  • Rate shop

 به مدیر حمل و نقل اجازه میدهد تا تمام گزینه های حمل و نقل را ببیند، همچنین شما امکان  رتبه بندی و مسیریابی همزمان را دارید.

  • Charge

برای تعیین اینکه کدام هزینه ها مورد استفاده قرار می گیرد، جدول charge  ارزیابی می شود.

  • Discount

 در صورت لزوم، نرخ کلی برای مشتری یا حمل و نقل را به عنوان شارژ تعیین میکند. تخفیف  ها میتوانند مثبت یا منفی باشند.

و نتیجه آن درصدی از کل مبلغ اصلی یا تنها یک مبلغ ثابت است.

  • accessorial charge

به عنوان هزینه اضافی در هنگام رتبه بندی بار اضافه می شوند. مانند هزینه اضافی سوخت.

دیدگاهتان را بنویسید