آشنایی اولیه با حوزه منابع انسانی درERP مایکروسافت داینامیکس – بخش 3   پیرو مقاله های قبلی که در مورد آشنایی اولیه با حوزه منابع انسانی درERP مایکروسافت داینامیکس – بخش 3 میپردازیم و در مقالات مرتبط بعدی به سایر موارد حوزه منابع انسانی درERP مایکروسافت داینامیکس با…

نوار وضعیت در Dynamics AX پایین فضای کاری از دو بخش مختلف تشکیل شده است. نوار وضعیت در سمت چپ نوار وضعیت ممکن است دکمه مدیریت اسناد و یک متن راهنمای کوتاه ببینید و در سمت راست، اطلاعاتی در مورد وضعیت جلسه پیدا میکنید. 1- مدیریت اسناد 2-…

16 آوریل, 2023

صفحات لیست در Microsoft Dynamics AX

صفحات لیست در Microsoft Dynamics AX صفحات لیست در Microsoft Dynamics AX فرمی است که فهرستی از رکوردهای داده مرتبط را نمایش می دهد. صفحات لیست ابزار اصلی نمایش داده ها، انجام اقدامات روی رکوردهای مشخص شده و باز کردن فرم ها است.   ساختار رایج در صفحات…

 آشنایی اولیه با حوزه منابع انسانی درERP  مایکروسافت داینامیکس – بخش 2 پیرو مقاله قبلی بصورت  مختصر به ادامه آشنایی اولیه با حوزه منابع انسانی در ERP مایکروسافت داینامیکس – بخش 2 میپردازیم و در مقالات مرتبط بعدی به سایر موارد حوزه منابع انسانی درERP مایکروسافت داینامیکس با…

راهنمای کاربری درERP مایکروسافت داینامیکس - فضای کاری در مقاله راهنمای کاربری درERP مایکروسافت داینامیکس  با مقدمات ابتدایی راهبری و شیوه کلی کار با محیط ERP مایکروسافت داینامیکس آشنا میشوید.  هنگام لود شدن AX فضای کاری Dynamics AX اولین پنجره ایی است که شما میبینید. محتوای فضای کاری…

آشنایی اولیه با حوزه منابع انسانی درERP  مایکروسافت داینامیکس – بخش 1 در مقاله آشنایی اولیه با حوزه منابع انسانی درERP مایکروسافت داینامیکس – بخش 1 به صورت مختصر به موارد ذیل در ERP مایکروسافت داینامیکس اشاره خواهد شد و در مقالات مرتبط بعدی به سایر موارد این…

بهای تمام شده سطح BOM محصول در ERP مایکروسافت در این مقاله با بهای تمام شده سطح BOM محصول در ERP مایکروسافت آشنا میشویم .البته مبحث بهای تمام شده در ERP مایکروسافت ، مبحث بسیار گسترده ای است. این ERP در حوزه بهای تمام شده بسیار قدرتمند است…

کنترل و مدیریت مراحل تولید در مایکروسافت داینامیکس در ERP مایکروسافت ، کاربر میتواند مراحل مختلف تولید را به طور دستی یا اتوماتیک کنترل نماید. جهت کنترل و مدیریت مراحل تولید در مایکروسافت داینامیکس ، بایستی مراحلی طی شود که در این مقاله ، این مراحل را توضیح…